In order to view this object you need Flash Player 9+ support!

Get Adobe Flash player

Powered by RS Web Solutions

Z Jarosławia do...

Wypożyczalnie rowerów stanęły przy dworcu kolejowym i autobusowym w Jarosławiu oraz popularnym ośrodku wypoczynkowym w Radawie. Jest to inicjatywa gminy Wiązownica, na terenie której...

Więcej…

Start Regulamin

Język strony

Polish English French German Russian

LogowanieSonda

W jakim mjescu mają powstać nowe stacje
 

Licznik odwiedzin

/home/rowerespl/domains/rzeszow.roweres.pl/public_html/administrator/components/com_vvisit_counter/helpersPlease reinstall [Vinaora Visitors Counter] component53

Gościmy

Naszą witrynę przegląda teraz 13 gości 
Regulamin - Strona 2 PDF Drukuj Email
Spis treści
Regulamin
Zobowiązania
Rejestracja
Numer identyfikacyjny Wypożyczającego (ID)
Płatności
Kaucja
Opłaty na poczet wypożyczeń (doładowania)
Wypożyczenie
Czas trwania wypożyczenia
Naprawy i Awarie
Zwrot
Brak zwrotu w terminie
Opłaty
Rezygnacja
Postanowienia końcowe
Definicje
Wszystkie strony

 

Zobowiązania

9. Wypożyczający jest odpowiedzialny za użytkowanie roweru zgodnie z warunkami Regulaminu.

10. Operator RoweRes nie ponosi żadnej odpowiedzialności za skutki wszystkich zdarzeń wynikających z naruszenia przez Wypożyczającego obowiązującego prawa przy korzystaniu z usług RoweRes, zaś skutki te obciążają wyłącznie Wypożyczającego.

11. Wypożyczający zobowiązuje się oddać rower sprawny technicznie, w takim samym stanie jak w momencie wypożyczenia.

12. Korzystanie z rowerów RoweRes może się odbywać wyłącznie w celach niekomercyjnych i wyłącznie dla użytku osobistego Wypożyczającego.

13. Wypożyczający nie będzie użyczał roweru osobom trzecim szczególnie w warunkach pobrania odpłatności za użyczenie, nie może używać roweru niezgodnie z prawem.

14. Wypożyczający zobowiązuje się do zapewnienia w czasie wypożyczenia należytego zabezpieczenia roweru przed kradzieżą i wszelkimi uszkodzeniami.

15. Zabronione jest korzystanie w Wypożyczalni przez osoby będące pod wpływem alkoholu, lub innych środków odurzających, substancji psychotropowych, lub środków zastępczych w rozumieniu przepisów o przeciwdziałaniu narkomanii; silnych leków przeciwalergicznych, innych leków, które z definicji zabraniają, lub zalecają powstrzymanie się od kierowania pojazdami.

16. Jeśli Wypożyczający będzie łamał postanowienia Regulaminu, uznaje się tym samym postanowienia umowy za złamane, natomiast Wypożyczający jest odpowiedzialny za wszelkie szkody powstałe w wyniku niewłaściwego użytkowania roweru.

17. Wypożyczający zgadza się pokryć wszystkie szkody i kary związane z użytkowaniem roweru wynikające z nieprzestrzegania przepisów prawa obwiązujących w Polsce.

18. Wypożyczający zgadza się pokryć wszelkie koszty, w tym administracyjne związane z opłatami za kary wynikające z nieprzestrzegania Kodeksu Ruchu Drogowego.

19. Wypożyczający zgadza się pokryć wszelkie koszty naprawy i odtworzenia roweru do stanu pierwotnego sprzed wypożyczenia. Za wykonanie niezbędnych napraw Operator RoweRes wystawi Wypożyczającemu rachunek.

20. Z chwilą wypożyczenia roweru aż do momentu jego poprawnego zwrotu Wypożyczający odpowiada za udostępnione mu mienie. W przypadku niepoprawnego zwrotu roweru Wypożyczający ponosi koszty jego dalszego wypożyczenia oraz odpowiada za ew. kradzież.

21. Jakiekolwiek celowe zniszczenia własności będącej w administracji Operatora RoweRes skutkują postępowaniem sądowym. Operator RoweRes będzie domagał się pokrycia wszelkich kosztów, w tym i administracyjnych na sprawcy uszkodzeń i zniszczeń.

22. Wypożyczający odpowiada za ewentualne szkody powstałe w następstwie niewykonania lub nienależytego wykonania umowy w pełnej wysokości, przy czym jednym z elementów szkody może być tzw. koszt odtworzenia roweru określony w Tabeli Opłat, który w razie zniszczenia roweru zostanie pokryty przez Wypożyczającego.